Περίληψη
Υψος 277316 (Main chain)
Χασίσι 0000000000000001b6b9a13b095e96db41c4a928b97ef2d944a9b31b2cc7bdc4
Προηγούμενο μπλοκ 0000000000000002a7bbd25a417c0374cc55261021e8a9ca74442b01284f0569
Επόμενα μπλοκ 000000000000000010236c269dd6ed714dd5db39d36b33959079d78dfd431ba7
χρόνος 2013-12-27 23:11:54
Λήψη χρόνου 2013-12-27 23:09:56
Αναμεταδόθηκε από 98.117.76.152
Δυσκολία 1,180,923,195.26
Bits 419668748
Αριθμός συναλλαγών 419
Συνολικό αποτέλεσμα 10,322.07722534 BTC
Εκτιμώμενη ένταση συναλλαγής 777.75279147 BTC
Μέγεθος 218.629 KB
Εκδοχή 2
Merkle Root c91c008c26e50763e9f548bb8b2fc323735f73577effbc55502c51eb4cc7cf2e
Nonce 924591752
Αποκλεισμός ανταμοιβής 25 BTC
Αμοιβές συναλλαγής 0.09094928 BTC