Transaction View information about a bitcoin transaction

eeaad5c98b8d4c6c53c0559eb022e116502f10e85effafa72640886764cf8b34
36QHRtQ18dagnKG8a4o9nLVzCtRZuPcQV2
16v4pWkT2T9xqZ2KvH7f4k6mYLTtbTaY8K 0.095 BTC
31pTqTRmFF1Y84HbM37c3Yq8zMzYELr4LR 2.2768 BTC
1Rj2BLnV3wKqEY12dpsnda5yVm1UvFHi3 0.40373979 BTC
3QjGfoh6SGRC8ASXAn2nTi4Nk5Xxk3SYHg 9.818084 BTC
13MpPgDNNKVp6w3HU4yVxyxMaSURQN6QTu 0.54219051 BTC
Summary
Size 508 (bytes)
Weight 1264
Received Time 2018-09-15 12:51:57
Included In Blocks 541518 ( 2018-09-15 13:00:10 + 8 minutes )
Confirmations 22597
Visualize View Tree Chart
Inputs and Outputs
Total Input 13.13584122 BTC
Total Output 13.1358143 BTC
Fees 0.00002692 BTC
Fee per byte 5.299 sat/B
Fee per weight unit 2.13 sat/WU
Estimated BTC Transacted 0.095 BTC
Scripts Show scripts & coinbase