транзакция Преглеждайте информация за транзакция с бисквитки

afe291796058ef9e23bde869abe6ad88f823b2fc2188a2bb26a13460c9fc9288
1EUPBMJu3YC4DUeZkKDhBWh15ftWvJuk4m
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0389 BTC
1HJV4zfSJrjFe16GYcdm6sc1dVanQDGK2 1.52888 BTC
резюме
размер 226 (байта)
тегло 904
Получено време 2014-07-14 12:19:41
Включени в блокове 310701 ( 2014-07-14 13:36:21 + 77 минути )
потвърждения 226991
Визуализирайте Преглед на Tree Tree Chart
Входове и изходи
Общ вход 1.56779 BTC
Обща продукция 1.56778 BTC
Такси 0.00001 BTC
Такса за байт 4.425 sat/B
Такса за единица тегло 1.106 sat/WU
Очакван транзакционен БТК 0.0389 BTC
Scripts Показване на скриптове и монета