транзакция Преглеждайте информация за транзакция с бисквитки

9feaedb700d2456a376806310a7deba264c37e8e5d7165f79d2792dd6320d7bd
12K47UZbkcs9yXnWdCB6bXSqTNb7AewjtN
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0216 BTC
18PqJp4Yo4nYZXUH6BvYhTMGakApx9NNUg 1.23917 BTC
резюме
размер 225 (байта)
тегло 900
Получено време 2014-12-05 14:45:24
Включени в блокове 332999 ( 2014-12-05 14:55:20 + 10 минути )
потвърждения 203979
Визуализирайте Преглед на Tree Tree Chart
Входове и изходи
Общ вход 1.26078 BTC
Обща продукция 1.26077 BTC
Такси 0.00001 BTC
Такса за байт 4.444 sat/B
Такса за единица тегло 1.111 sat/WU
Очакван транзакционен БТК 0.0216 BTC
Scripts Показване на скриптове и монета