транзакция Преглеждайте информация за транзакция с бисквитки

9af414f4915bd5d758488bd6cbd08026ad247178623375201cecc662d9d0603a
1LpNodDzdmeTmKbbMbco41VGgd2Wgjqfj
1JB771k9AS1PgQ8notScbm8GvJQXupfrah 0.868824 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.096479 BTC
резюме
размер 225 (байта)
тегло 900
Получено време 2014-12-19 13:56:55
Включени в блокове 334965 ( 2014-12-19 14:41:43 + 45 минути )
потвърждения 202506
Визуализирайте Преглед на Tree Tree Chart
Входове и изходи
Общ вход 0.965313 BTC
Обща продукция 0.965303 BTC
Такси 0.00001 BTC
Такса за байт 4.444 sat/B
Такса за единица тегло 1.111 sat/WU
Очакван транзакционен БТК 0.096479 BTC
Scripts Показване на скриптове и монета