транзакция Преглеждайте информация за транзакция с бисквитки

3305ba4df63dfda27a0f239459ae8262a7538ac692e96da808087fe5eb8f4860
1NVQFoX4RigCVs3EV3e1UuH6Zt83SgbMcL
1YK6wnRkmrEgRoD6ec4Xbag9LccZPxW1d 0.013241 BTC
1HxyLgtPfiGvNC7GrY5FcS6KKG2Lpp5TUL 0.00266 BTC
резюме
размер 225 (байта)
тегло 900
Получено време 2017-11-15 05:01:52
Време за заключване блок: 494423
Включени в блокове 494426 ( 2017-11-15 05:45:20 + 43 минути )
потвърждения 38323 потвърждения
Визуализирайте Преглед на Tree Tree Chart
Входове и изходи
Общ вход 0.0164635 BTC
Обща продукция 0.015901 BTC
Такси 0.0005625 BTC
Такса за байт 250 sat/B
Такса за единица тегло 62.5 sat/WU
Очакван транзакционен БТК 0.00266 BTC
Scripts Показване на скриптове и монета